De Maan geboorteteam

Vroedvrouw Tina

Voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen, verwijzen we je graag door naar onze uitgebreide website : www.vroedvrouwtina.be

Wens je graag een afspraak te maken bij ons? 
Klink op onderstaande button

Sinds 1 maart 2023 hebben wij, samen met een aantal Limburgse vroedvrouwen, beslist om te deconventioneren.

Vroedvrouw zijn is voor ons geen hobby maar een job met passie. Onze zeer lage verloning is onhoudbaar geworden. Om dezelfde kwalitatieve zorgen te kunnen blijven garanderen voor al onze patiënten, hebben wij besloten te deconventioneren.

Wat betekent dit voor jou als (toekomstige) patiënt?

Er verandert niet zo heel veel.

Een deel van het zorgtarief (75%) zal nog steeds vergoed worden door jouw ziekenfonds. Heb jij een verhoogde tegemoetkoming, dan zal dit 100% zijn. De overige 25% wordt remgeld, te betalen door de patiënt, + onze erelonen. Deze laatste twee zullen op factuur komen gericht aan de patiënt. 

Wij werken via derdebetalersregeling, zodat u het deel wat de mutualiteit vergoedt niet hoeft voor te schieten en enkel uw eigen bijdrage moet betalen. Op het einde van de maand krijgt u via mail of tijdens een postnataal bezoek een factuur die u dan dient te betalen. Deze factuur kan u terug vorderen via uw hospitalisatieverzekering.
De periode waarin uw hospitalisatieverzekering niet  tussenkomt, betaalt u enkel het remgeld.